U bent hier   >   home   >   Mediation

Mediation

 

of: conflictbemiddeling - is een instrument voor mensen (of bedrijven, of organisaties) met een conflict dat zo hoog is opgelopen dat zij het niet meer gemakkelijk onderling kunnen oplossen. In dat geval is meestal sprake van ernstig verstoorde communicatie.

 

In zo’n situatie kan een partij ervoor kiezen om een advocaat in te schakelen: een eenzijdige belangenbehartiger. Daar wordt het conflict vaak wel scherper van.

Uiteindelijk kan dat leiden tot een procedure bij de rechtbank.

 

 

 

 

 

Maar gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee heel verschillende zaken!

 

Een alternatief voor deze aanpak is de inschakeling van een mediator. Dit kan alleen als alle betrokken partijen daar voor kiezen.

 

Mestriner is MFn mediator en kan ervoor zorgen dat de verstoorde communicatie weer op gang komt.

 

 

Uitgangspunten

 

 • Mediation werkt op basis van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en gelijkwaardigheid. Met het deelnemen aan een mediation geven partijen aan zich wél in te zullen spannen om het mediationproces goed en effectief te laten verlopen en dat zij de wil hebben om daardoor tot een oplossing van het geschil te komen. De mediator legt vast dat hij onpartijdig zal zijn en dat hij geen enkel belang heeft bij de oplossing die partijen voor hun conflict zullen vinden. Partijen sluiten, samen met de mediator, voorafgaand aan de mediation een mediationovereenkomst, waarin zij deze uitgangspunten vastleggen.
 • Het is de taak van de mediator om elk van de partijen volledig en gelijkwaardig tot zijn recht te laten komen in het duidelijk maken waar het conflict wat hem betreft om gaat en in het bespreekbaar maken van de daarbij betrokken belangen en emoties.
 • De mediator is gedurende de gehele procedure onpartijdig en neutraal. Hij zal daarom nooit buiten één van de partijen om contact hebben met de andere partij. Indien een partij twijfelt aan de neutraliteit van de mediator, dan moet hij dat meteen bespreekbaar maken.

 

 

Spelregels

 

De belangrijkste spelregels van mediation zijn alle opgenomen in de mediationovereenkomst. Kort samengevat zijn deze:

 1. ophouden met procederen, elkaar bestoken met brieven, e-mails, dagvaardingen
 2. deelname aan mediation is gebaseerd op vrijwilligheid
 3. er bestaat een inspanningsverplichting om tot oplossingen te komen
 4. er geldt tussen partijen en de mediator absolute vertrouwelijkheid over wat in het kader van de mediation naar voren komt
 5. als het echt niet lukt kunnen partijen én de mediator de mediation beëindigen
 6. mediation is gericht op het deugdelijk vastleggen van de afspraken in een vaststellingsovereenkomst

 

 

Welke Stappen

 

 • U neemt contact op met mij voor uitleg.
 • De andere partij wordt geïnformeerd.
 • U besluit samen voor mediation.
 • Er wordt een mediation overeenkomst getekend: inhoudelijk en zakelijk komt u daardoor nooit voor verrassingen te staan.
 • Er volgen een aantal mediation bijeenkomsten. Zo mogelijk op neutraal terrein.
 • De uitkomst wordt vastgelegd in een vaststellingsoverenkomst.